Sciemniacz !!

Blog polityczno - społeczno - oniryczny

Wpisy z okresu: 12.2011

PRZYMUS NAUKI RELIGII

Brak komentarzy

Konstytucja RP gwarantuje, ale i nakłada na moje dzieci obowiązek edukacji. Cel to szczytny. Razem z nim jednak nakłada OBOWIĄZEK nauki RELIGII.

Dowód: skoro ocena z religii / etyki jest obowiązkowa na wiadectwie, zamiast religii mam prawo wybrać etykę. Jednak prawo MUSI działać w obie strony. Zamiast etyki, MUSZĘ wybrać religię. Skoro jednak Konstytucja RP gwarantuje mi wolnoć wyznania, mam prawo także być racjonalista – nie posiadać bogów lub nie wierzyć w Dogmaty (te są podstawą wiary katolickiej i wielu innych wyznań).  Mam prawo NIE WYBRAĆ etyki (katolickiej), tak samo Jak mam prawo nie wybrać religii. Jesli jednak nie chce wybrać etyki, MUSZĘ wybrać religię. A to już jest PRZYMUS WYZNANIA. A temu zaprzecza Konstrukcja RP.

Ustawa Oswiatowa jest więc sprzeczna z moimi prawami konstytucyjnymi. A Konstytucja jest ustawa nadrzędną.

Państwo więc ZMUSZA MOJE DZIECI do bycia klasyfikowanym z czego porównywalnego do wiary w Smoka Wawelskiego lub Babe Jage.

Konstytucja gwarantuje mi prawo do bezwyznaniowego wychowania własnych dzieci. Jednak ZMUSZANIE ich do bycia klasyfikowanym z wyznania z którym się identyfikują Jak z opowiescią o Złotej Rybce, jest ponurym żartem z Konstytucji RP i polskiego ustawodawstwa.

Tym bardziej taka sytuacja jest DYSKRYMINACJĄ RELIGIJNĄ, gdy ocena ze wiadectwa maturalnego determinuje dostanie się na konkretną Uczelnie!!

Skoro uzyskanie b.niskiej oceny z tzw. religii rzutuje na ogólną srednia, uczeń mniej "religijny" ma mniejsze szanse w dostaniu się na renomowana Uczelnię!!

Stawam perły przeciwko orzechom, ze ktos wkrotce przed Sądem Najwyższym lub w Sztrasburgu zarząda równych praw!!

Będę walczyl więc, by moje dzieci miały na wiadectwie, w poz. religia, wpisane: NIE KLASYFIKOWANY. Nie żaden "zwolniony", co implikuje dysfunkcje klasyfikacji (Jak zdechlak na WF-ie), a nie PRAWO WYBORU wyznania, a także jego BRAKU.

Czym bedziemy się roznili od Afganistanu, gdy uczelnie mogą się kierować doborem studentów ze względu na wyznawana religię?? Wszak mają prawo do konkursu ocen – w tym z religii.

..I nie wiem Jak bede mógł spojrzeć w oczy mojemu synowi za 20 lat, gdy zapyta mnie, co zrobilem, by mógł dostać się na renomowana uczelnię, BEZ BYCIA OCENIANYM za to, ze nie wierzył w Złotą Rybkę, lub w Maryje zawsze dziewice…

Czy państwo gwarantujące swoim obywatelom wolnoć poglądów długo jeszcze będzie zmuszać swoich obywateli do wyznawania WYŁĄCZNIE etyki chrzecijańskiej??

Jak podały agencje informacyjne, dzis papiez Benedykt XVI o północy odprawi Pasterkę.
Jest to sytuacja wyjątkowa – zwykle podobno hierarcha pozwala dziewczęciu pozostać w swych apartamentach do rana.


  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa